Č E S T N É V Y H L Á S E N I E
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(377.33 kb)

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Cestovný poriadok

Platný od 11.01.2021 -11.12.2021

Kalendár vývozu odpadu 2022

                                                                                      

Anketa

Používate internet: