Voľby do orgánov samosprávy obce 2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy obci, ktoré sa budú konať

10.11.2018 v čace od 07:00 do 22:00 hod. 

je menovaná :

Mgr. Dominika Gočová - Benková, bytom A.Svianteka 20, 085 01 Bardejov 

Mobil: 0910 562 417 

E mail: gocovabenkovadominika@gmail.com

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a nahrádníka do miestnej volebnej komisie           

a okrskovej volebnej komisie 

adresa na doručovanie: 

obeccigelka@gmail. com

obeccigelka@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Anketa