Kontakty

Toto webové sídlo www.obeccigelka.sk spravuje Obec Cigeľka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Cigeľka

Adresa:
Obecný úrad Cigeľka 
Cigeľka 33
086 02 Gaboltov 

IČO:  00321923

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš 
Počet obyvateľov: 621
Rozloha: 1598 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: obeccigelka@gmail.com
Podateľňa: obeccigelka@gmail.com
Starosta: Ľudovít Kravec, Tel: 054/479 41 26obeccigelka@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeccigelka.sk

Sekretariát: Miroslava Gajdošová  054/479 41 26

Starosta obce: Ľudovít Kravec: 0907 950 743

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Iveta Kravcová: 0910 980 223

Kompetencie:
Obec Cigeľka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Cestovný poriadok

Platný od 11.01.2021 -11.12.2021

Kalendár vývozu odpadu 2022

                                                                                      

Anketa

Používate internet: