Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeccigelka.sk spravuje Obec Cigeľka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Cigeľka

Adresa:

Obecný úrad Cigeľka 
Cigeľka 33
086 02 Gaboltov 

IČO: 00321923

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš 
Počet obyvateľov: 621
Rozloha: 1598 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: obeccigelka@gmail.com
Podateľňa: obeccigelka@gmail.com
Starosta: obeccigelka@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obeccigelka@gmail.com

Starosta: Ľudovít Kravec
Tel.: 054/47 94 126
E-mail: obeccigelka@gmail.com

Sekretariát: Miroslava Gajdošová
Tel.: 054/47 94 126
E-mail: obeccigelka@gmail.com

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Iveta Kravcová
Tel: 0910 980 223

Kompetencie:
Obec Cigeľka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).