Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Oznam o zápise do Materskej školy v Cigeľke na školský rok 2024/2025 - 08.04.2024
VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 2/2024 o poplatku za dodávku pitnej vody v obci Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 21.12.2023
VZN č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 5/2024 o nočnom kľude obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 6/2024 o správe a prevádzkovaní pohrebiska obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 7/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 8/2024 o miestnej dani za predajné automaty na území obce Cigeľka - 21.12.2023
Generované portálom Uradne.sk