Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Názov Popis Dátum
Zámer č. 04/2024 predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 20.05.2024
Zámer č. 03/2024 predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 20.05.2024
Zámer č. 02/2024 predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 17.05.2024
Miestne občianske a preventívne služby v obci Cigeľka - 06.05.2024
Oznam o zápise do Materskej školy v Cigeľke na školský rok 2024/2025 - 08.04.2024
VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 2/2024 o poplatku za dodávku pitnej vody v obci Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 21.12.2023
VZN č. 4/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Cigeľka - 21.12.2023
VZN č. 5/2024 o nočnom kľude obce Cigeľka - 21.12.2023
Generované portálom Uradne.sk