Slovenský iconEnglish icon

Tlačivá

  • Dátum vyvesenia: 04.12.2020
    o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov