Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis
Typ dokumentu VZN
Doplňujúce informácie
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Prílohy 2023-12-21-125519-VZN___._32024_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf
Generované portálom Uradne.sk